کوتاه و مفید: اجازه دهید شب‌ها زودتر بخواب بروید.

آرامش

سردبیر
۲ سال ۵ ماه قبل
۶،۲۸۶ بازدید

احساس اضطراب دارید؟ آیا برای تمرکز و آرامش به چیزی نیاز دارید؟
حضور ذهن را می توان آگاهی از افکار، احساسات و بدن خود تعریف کرد. اگر تمایل دارید از آن در زندگی خود بهره مند شوید با داناوری...

اشتراک در آرامش