کوتاه و مفید: کوله پشتی خود را آماده کنیم تا در وقت حرکت گیر نکنیم!

تلفن هوشمند

Low Batttery
mbr
۲ سال ۲ هفته قبل
۸،۳۸۴ بازدید

ما همه در این موقعیت قرار گرفته ایم. بیون از خانه ایم و باتری گوشی اندرویدی ما به سرعت خالی میشود.  شما مجبورید تا به هر طریقی شارژ ناچیز باتری را حفظ کنید تا زمانیکه به یک محل برای شارژ مجدد...

اشتراک در تلفن هوشمند