کوتاه و مفید: یک قلم و کاغذ بردارید فقط ۳ دقیقه وقت دارید و ۱۰ تا از مهمترین اهداف زندگیتون رو بنویسید.

برای اطلاع از تعرفه و شرایط تبلیغات در داناوری لطفاً موقعیت درخواستی خود را از طریق فرم ذیل ارسال نمایید.

 


 

لطفاً حوزه فعالیت خود را که قصد تبلیغ آن را دارید در بخش توضیحات ذکر نمایید.