کوتاه و مفید: حضور ذهن را می توان آگاهی از افکار، احساسات و بدن خود تعریف کرد.

برای اطلاع از تعرفه و شرایط تبلیغات در داناوری لطفاً موقعیت درخواستی خود را از طریق فرم ذیل ارسال نمایید.

 


 

لطفاً حوزه فعالیت خود را که قصد تبلیغ آن را دارید در بخش توضیحات ذکر نمایید.