کوتاه و مفید: باید واقع بین بود و قبول کرد که نقطعه ضعفی وجود دارد.

ارتقاء شخصی

سردبیر
۲ سال ۱۱ ماه قبل
۴،۱۳۲ بازدید

قبل از شروع این موضوع را باید بدانیم که قویترین سلاح برای مقابله با استرس ترجیح چیزی بر چیز دیگری است!

۱. غذا و نوشیدنی که در طول روز در محیط کار خود می خورید و می نوشید در...

اشتراک در ارتقاء شخصی