کوتاه و مفید: خودروی برقی با شتاب ۱۰۰ کیلومتر زیر ۳ ثانیه.

دهمین سری پادکست رادیوکتاب - سرخی تو از من

۳۶۰۵
Vote up!
دهمین سری پادکست رادیوکتاب - سرخی تو از من

لیلا روان شناسی است که تعداد زیادی از بیماران او زنانی هستند که به تن فروشی می پردازند یا در کودکی مورد تجاوز از سوی محارم خود قرار گرفته اند . نگار نیز زن جوانی است که از شوهرش جدا شده و به سختی اجازه ملاقات با فرزندش فرهاد را دارد . نگار نیز در پرورشگاه بزرگ شده و مشکل بزرگی را با خود یک می کشد و لیلا و نگار سر راه هم قرار می گیرند و ماجرای لیلا ، نگار ، فرزانه و متین را داریم . پدرانی که حرمت پدر وفرزندی را می شکنند ، زن و شهرهایی که وفاداری را معنا نمی کنند ...
نام كتاب "سرخى تو از من"
نوشته "سپيده شاملو"
انتشارات "مركز"
"آهنگ مثلث از آلبوم آقاى بنفش گروه پالت"
با صداى "شبنم مؤيدفر"