کوتاه و مفید: حضور ذهن را می توان آگاهی از افکار، احساسات و بدن خود تعریف کرد.

رادیو موفقیت برنامه سوم

۳۳۹۳
Vote up!
رادیو موفقیت برنامه سوم

رادیو موفقیت سری پادکست هایی است که توسط جناب آقای فرزان بهنام تهیه و تولید می شود. پادکست های رادیو موفقیت در داناوری به صورت کامل بازنشر و قابل شنیدن است. نظرات و پیشنهادات خود را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه‌ها

هنوز گوش نکردم ولی فکر کنم

هنوز گوش نکردم ولی فکر کنم خوب باشه

خوبه

صفحه‌ها