کوتاه و مفید: برگزاری نشست و جلسات با اهداف گوناگون ولی با رویکرد شفاف سازی و حل مشکلات و نقاط ابهام در دوره های زمانی گوناگون بسیار راهکار مفید و مهمی است.

رادیو موفقیت برنامه سوم

۳۸۵۷
Vote up!
رادیو موفقیت برنامه سوم

رادیو موفقیت سری پادکست هایی است که توسط جناب آقای فرزان بهنام تهیه و تولید می شود. پادکست های رادیو موفقیت در داناوری به صورت کامل بازنشر و قابل شنیدن است. نظرات و پیشنهادات خود را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه‌ها

هنوز گوش نکردم ولی فکر کنم

هنوز گوش نکردم ولی فکر کنم خوب باشه

خوبه

صفحه‌ها