کوتاه و مفید: استیو جابیزم پدیده‌ای است که من آن را به عنوان یک اپیدمی که دوست داریم بگوییم ما شبیه استیو هستیم، خلاق، متفاوت، نوآور و ... معرفی ‌میکنم.

سری دوازدهم پادکست رادیوکتاب - هیچ یک از آنها برنمی‌گردد

۲۰۲۸
Vote up!
سری دوازدهم پادکست رادیوکتاب - هیچ یک از آنها برنمی‌گردد

"هیچ یک از آن ها باز نمی گردد" داستان دختران جوانی است که هر یک از آن ها با دنیایی از خاطره های گوناگون گذشته و آرزوهای بزرگ آینده برای تحصیل در یک "شبانه روزی" در شهر رم جمع شده اند. زمان داستان مربوط به شروع جنگ های داخلی اسپانیا و آغاز جنگ جهانی دوم است. وحشت از جنگی نابهنگام در سطر سطر این رمان موج می زند و همین ترس از فاشیسم و نازی هاست که برجذابیت داستان می افزاید و خواننده را تا به انتها به دنبال خود می کشاند.
كتاب "هيچ يك از آنها بازنميگردد"
نوشته آلبا دسس په دس
ترجمه بهمن فرزانه
به همراه بخشي از فيلم "در دنياي تو ساعت چند است؟"
آهنگ ياد يار از آلبوم ماه و ماهي از حجت اشرف زاده
گوینده شبنم مويدفر