کوتاه و مفید: در این مجموعه مطالب که در چند شماره خدمتتان خواهد رسید سعی دارم چند مطلب و راه حل کاربردی و تجربه شده را که خودم از آن ها جهت حل مسايل و مشکلات کاری در محل کار و کسب استفاده کرده ام را مطرح کنم.

سیزدهمین سری پادکست رادیو کتاب - خاطره‌های پراکنده

۲۰۷۷
Vote up!
سیزدهمین سری پادکست رادیو کتاب - خاطره‌های پراکنده

"خاطره‌های پراکنده" مجموعهٔ شش داستان به هم پیوستهٔ خاطره‌گونه و یک داستان مستقل و بخشی از یک رمان به نام "عادت‌های غریب آقای الف در غربت" جمعاً دارای حدود ۳۵۰۰۰ کلمه از گلی ترقی است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۱ شمسی در تهران چاپ شد. بخش خاطره‌های پراکنده خود مشتمل بر ۴ داستان است. ادامهٔ این کتاب دو دنیا است و داستان‌های هر دو کتاب را مجموعاً می‌توان فصل‌هایی از یک رمان تلقی کرد.
نویسنده: گلی ترقی
ناشر: انتشارات نیلوفر
موسیقی : کجایی از محسن چاوشی
با صدای شبنم مؤیدفر