کوتاه و مفید: برگزاری نشست و جلسات با اهداف گوناگون ولی با رویکرد شفاف سازی و حل مشکلات و نقاط ابهام در دوره های زمانی گوناگون بسیار راهکار مفید و مهمی است.

سیزدهمین سری پادکست رادیو کتاب - خاطره‌های پراکنده

۲۶۷۲
Vote up!
سیزدهمین سری پادکست رادیو کتاب - خاطره‌های پراکنده

"خاطره‌های پراکنده" مجموعهٔ شش داستان به هم پیوستهٔ خاطره‌گونه و یک داستان مستقل و بخشی از یک رمان به نام "عادت‌های غریب آقای الف در غربت" جمعاً دارای حدود ۳۵۰۰۰ کلمه از گلی ترقی است. این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۱ شمسی در تهران چاپ شد. بخش خاطره‌های پراکنده خود مشتمل بر ۴ داستان است. ادامهٔ این کتاب دو دنیا است و داستان‌های هر دو کتاب را مجموعاً می‌توان فصل‌هایی از یک رمان تلقی کرد.
نویسنده: گلی ترقی
ناشر: انتشارات نیلوفر
موسیقی : کجایی از محسن چاوشی
با صدای شبنم مؤیدفر