کوتاه و مفید: ریلاکسیشن راهکاری مفید برای مقابله با استرس.

نهمین پادکست رادیو کتاب - چهل سالگی

۳۳۰۵
Vote up!
نهمین سری پادکست رادیو کتاب - چهل سالگی

آلاله تا چند ماه دیگر پا به چهل سالگی می گذارد و اکنون در کنار همسر بسیار منطقی و مهربانش فرهاد و دختر شاد و سرحالش شقایق زندگی می کند . او مسئول برنامه ریزی کنسرت رهبر ارکستری است که قرار است از اروپا به ایران بیاید ولی این فرد کسی نیست به جز عشق دوران جوانی آلاله . آمدن عشق دوران جوانی به همراه دلهره ها و ترس و نزدیک شدن دوران پیری آلاله را گیج کرده و فرهاد و شقایق به او کمک می کنند ...

نویسنده: ناهيد طباطبايي

انتشارات: نشر چشمه

گوینده: شبنم مویدفر

آهنگ پاییز از آلبوم ماه و ماهی از حجت اشرف زاده (خرید آنلاین از بیپ تونز)