کوتاه و مفید: ریلاکسیشن راهکاری مفید برای مقابله با استرس.

مجله کسب و کار هاروارد - آوریل ۲۰۱۵

۴۱۹۰
Vote up!

مجله کسب و کار هاروارد - آوریل 2015

تعداد صفحات: ۹۸

حجم فایل: ۸/۹۴ مگابایت

یادداشت سردبیر: آیا زمان از بین بردن رتبه بندی های تحمیل شده فرا رسیده است؟
HR همیشه یک هدف محبوب است، چرا که همیشه جوانبی از زندگی شغلی که از محبوبیت کمی برخوردارند را مدیریت می کند. همه فکر می کنند که او یک راه بهتر را می داند.
شرکت دیلویت را به این لیست اضافه کنید. این شرکت خدماتی غول پیکر، در حال رهایی خود از شر بازخوردهای ۳۶۰ درجه، ارزیابی های سالانه و ترس از رتبه بندی های تحمیل شده می باشد و همچنین در حال اختراع مجدد نوعی مدیریت عملکرد است. در ایده ی شگفت این ماه (صفحه ۲۶ مجله)، مارکوس باکینگهام مشاور و نویسنده ای که دارای پرفروش ترین اثر نیز است و اشلی گودال مدیر اجرایی شرکت دیلویت توضیح می دهند که چگونه و چرا این شرکت در حال ایجاد این تغییرات است. اکنون مدیران به صورت هفتگی به کارمندان خود سر می زنند و بیشتر روی پتانسیل های آنها تمرکز می کنند تا روی سوابق گذشته ی آنها.
هدف بهبود عملکرد آنها است نه رتبه بندی آن. این روش جدید هنوز در دست اقدام است اما دیلویت معتقد است که این روش در حال اصلاح سیستمی می باشد که قبلاً به درستی کار نمی کرده است.
 

محتوا:

۱۴ - سنجش سود شخصیت؛ مدیرعاملان دارای اصول اخلاقی محکم، نتایج مالی بهتری دارند

۱۸- از تحقیق خود دفاع کنید؛ کیسههای قابل بازیافت باعث میشود افراد، بیشتر هله هوله بخرند!

۲۱ - چگونه انجامش دادم؛ انجام دادن کار درست، حتی زمانی که به ضرر کسبوکار است!

۲۰ - طنزاستراتژیک

۲۶ -  ایده شگفت؛ ابداع دوباره مدیریت عملکرد. چگونه یک شرکت، سیستمی طراحی میکند که باعث ارتقاء عملکرد آینده میشود

۳۵ -  روشنگری:الهامبخش نیروهای فروش خود باشید!

۳۶ - چطور واقعا در فروشندگان انگیزه ایجاد کنیم؛ چالشهای جدید در مورد بهترین روش پرداخت پاداش به نیروهای فروش

۴۴ – با ارزشترین فروشنده شما کیست؟ پیشبینی عملکرد و تطابق آموزشها و مشوقها بر اساس آن

۵۲ - روش درست برای استفاده از پاداش

۵۹ – فراتررفتن از «پول را به من نشان بده!»

۶۴ -  درسهای رهبری از کسبوکارهای خانوادگی موفق

۷۲ – کارآفرینی؛ چگونه پلتفرم آنلاین خود را راهاندازی کنیم

۸۲ - مدیریت بر خود؛ مدیرعاملان هم نیاز به مربی دارند!

۸۷ - مطالعه موردی؛ آیا سیاست کار در خانه (دورکاری) میتواند به روحیه کاری آسیب بزند؟!

۹۲ – ترکیب؛ این تصویرِ مغز شما در مقابل چیزهای جالب و خوشایند است!

۹۴ - خلاصه مدیریتی