کوتاه و مفید: حالت هواپیما را روشن کنید تا در موقعیت اضطراری شارژ شما را تلف نکند.

آرامش

سردبیر
۲ سال ۸ ماه قبل
۷،۰۷۷ بازدید

احساس اضطراب دارید؟ آیا برای تمرکز و آرامش به چیزی نیاز دارید؟
حضور ذهن را می توان آگاهی از افکار، احساسات و بدن خود تعریف کرد. اگر تمایل دارید از آن در زندگی خود بهره مند شوید با داناوری...

اشتراک در آرامش