کوتاه و مفید: ریلاکسیشن راهکاری مفید برای مقابله با استرس.

تلفن هوشمند

Low Batttery
mbr
۲ سال ۷ ماه قبل
۱۰،۱۹۳ بازدید

ما همه در این موقعیت قرار گرفته ایم. بیون از خانه ایم و باتری گوشی اندرویدی ما به سرعت خالی میشود.  شما مجبورید تا به هر طریقی شارژ ناچیز باتری را حفظ کنید تا زمانیکه به یک محل برای شارژ مجدد...

اشتراک در تلفن هوشمند