کوتاه و مفید: تنفس یکی از عناصر اصلی تفکر است.

جریمه

تنبیه
mbr
۲ سال ۷ ماه قبل
۶،۱۷۴ بازدید

در این مجموعه مطالب که در چند شماره خدمتتان خواهد رسید سعی دارم چند مطلب و راه حل کاربردی و تجربه شده را که خودم از آن ها جهت حل مسايل و مشکلات کاری در محل کار و کسب استفاده کرده ام را مطرح کنم....

اشتراک در جریمه