کوتاه و مفید: باید واقع بین بود و قبول کرد که نقطعه ضعفی وجود دارد.

ذخیره باتری

Low Batttery
mbr
۲ سال ۷ ماه قبل
۱۰،۱۹۳ بازدید

ما همه در این موقعیت قرار گرفته ایم. بیون از خانه ایم و باتری گوشی اندرویدی ما به سرعت خالی میشود.  شما مجبورید تا به هر طریقی شارژ ناچیز باتری را حفظ کنید تا زمانیکه به یک محل برای شارژ مجدد...

اشتراک در ذخیره باتری