کوتاه و مفید: تنفس یکی از عناصر اصلی تفکر است.

هدف

هدف
saeed
۲ سال ۹ ماه قبل
۱۷،۴۳۴ بازدید

به جرات میتوان گفت یکی از مهمترین مسائلی که یک نفر میتونه راجع بهش مطالعه و تحقیق و تفکر کنه بحث هدف هست.

اشتراک در هدف