کوتاه و مفید: تنفس یکی از عناصر اصلی تفکر است.

Ludicrous Speed

2015 Tesla Model S P90D
mbr
۲ سال ۸ ماه قبل
۷،۵۳۷ بازدید

بی مقدمه بهتر است بدانیم ما با اولین خودروی تولید انبوه چهاردر مواجهیم که توانسته زیر سه ثانیه از سرعت۰ خود را به ۹۶ کیلومتر در ساعت برساند. این خودرو طی سرعت ۴۸ تا ۸۰ کیلومتر را در دو دهم ثانیه...

اشتراک در Ludicrous Speed