کوتاه و مفید: باید واقع بین بود و قبول کرد که نقطعه ضعفی وجود دارد.

Malibu LT 1.5

Malibu 2016 1.5 LT
mbr
۲ سال ۸ ماه قبل
۴،۳۵۳ بازدید

زمانیکه شورلت نام مالیبو را در سال ۱۹۹۷ دوباره وارد میدان کرد، نتیجه خودرویی بود که با این توضیح تبلیغ می شد : " خودرویی که آمریکا میتواند بسازد" حال ئس از دو دهه می توان گفت که خوب انگار یک چیزی...

اشتراک در Malibu LT 1.5